AEHT

AEHT är en internationell icke-statlig organisation. Det främsta syftet med föreningen är att främja ett europeiskt synsätt bland Hotell och Turism skolor
genom att tillhandahålla ett medel för kommunikation mellan Europeiska hotell och turism skolor, genom att uppmuntra utbyte av studenter och lärare, genom att skapa närmare kontakter mellan skolor och företag och genom samutnyttjande av undervisningsmetoder och material, kunskaper och färdigheter.
Ett av de utmärkande dragen i AEHT är att den innehåller i sin verksamhet alla parter i utbildningssystemet, inte bara rektorer, men också lärare och elever. Ett stort utbud av evenemang är organiserat för att möta behoven hos alla dessa grupper.

AEHT drivs av en direktion som består av en representant från vart och ett av medlemsländerna, medlemskapet utser en ordförande och vice ordförande. Generalsekreteraren och kassör utses till sina poster. Ordföranden, vice ordförandena, generalsekreterare och kassör utgör verkställande kommittén. Föreningens stadgar och regler definiera rollerna för de ledamöter i verkställande utskottet och av direktionen. Protokollen från sammanträdena i direktionen är tillgängliga för alla föreningens medlemmar. Föreningen bildades 1988 på initiativ av Jean-Paul Bernard och Martin Bruder, chef respektive biträdande chef i Strasbourg-Illkirch Hotell och turism School, Frankrike. Vid tiden för dess grundande 1988 bestod AEHT av 24 skolor från 16 europeiska länder. Under åren har den vuxit avsevärt, och nu har ett medlemskap på cirka 430, med en AEHT nationell företrädare i 44 europeiska länder.

Varje år deltar vi i matlagnings och serveringstävlingar
Tävlingar

Varje år ordnas det tävlingar där ca 30 länder deltar. Man tävlar i matlagning, servering, cocktails, decathlon(kök) mm. Lagen består av två till tre deltagare från olika länder.

Våra medaljer

Turkiet 2001 - Guld i servering och brons i matlagning.
Makedonien 2012 - Brons i servering
Italien 2013 - Brons i Decathlon
Serbien 2014 - Silver i matlagning

© culinaren.se

Webbdesign: Sibin Popovic